Vår Inger har lämnat oss.
Det är med stor sorg detta inlägg skrivs men även med stor tacksamhet, att ha fått lära känna dig Inger.
Ditt engagemang i så mycket och ditt rättvisa tänkande.

När vi bildade ny styrelse och tog över driften av Ucklumgården – då var det du Inger som ledde in oss på rätt spår, som peppade oss.

Du gav oss alla så mycket – Du visade alltid omsorg och slogs för rättvisan.

De gåvor som dina vänner skänkt till Ucklumgården – till ditt minne – är självklart öronmärkta, med ditt namn.

Vi skall kämpa Inger och vi skall tigga och vi skall be, för att få ihop de resurser som krävs för att tillsammans med dina minnesgåvor, lyckas, med att slutföra ditt mål.

Att handikapp anpassa Ucklumgården.

Inger – Du fattas oss!