Hej alla sköna “Bondens dag” vänner, Kabaré & Julkörs vänner.
Här kommer en inbjudan till alla Er som var med på ett eller annat vis inför, under och efter Backamos Bondens Dagar för Ucklumgårdens räkning samt Ni som är med i Kabarén & Julkören.
Vi vill med hjälp av en fest – tacka Er alla för er otroliga insats och stöd (se bifogad fil) med förhoppningar om ett lika lyckat 2015.
Tanken var att lämna en personlig inbjudan till Er alla men då Ni är så många och risken att vi skulle missa någon så stor, så hoppas vi det funkar med ett sådant här komplement via Ucklumgårdens facebook sida.
Fredag 17/4 kl 19.00 på Ucklumgården.
O.s.a senast sjunde April till Ditte Olausson​ (ditte@ucklumgarden.se)
(0705576048)

Varmt Välkomna!